www.szpital-nisko.pl
26 listopada 2013 :: Nowoczesny ambulans sanitarny w niżańskim szpitalu.
Uroczyste przekazanie ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku odbyło się 25 listopada br. przy izbie przyjęć szpitala.
Klucze do nowej karetki na ręce Dyrektora SPZZOZ w Nisku Stanisława Krasnego przekazał Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz - Śmigielska wraz ze Starostą Niżańskim Gabrielem Waliłko. Dyrektor szpitala wręczył je załodze pogotowia ratunkowego. Poświęcenia auta dokonał proboszcz parafii pw. Św. Józefa w Nisku ks. Franciszek Grela.

Nowa karetka, jaką od poniedziałku dysponuje niżański szpital, jest wyposażona w wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt. W karetce są wszystkie urządzenia niezbędne do podtrzymywania czynności życiowych. Na wyposażeniu ambulansu znajduje się defibrylator przystosowany do teletransmisji danych. Znajdują się w niej również między innymi respirator, pompa infuzyjna, specjalistyczne nosze do podejmowania pacjentów z podejrzeniem urazu kręgosłupa, krzesełko kardiologiczne, kapnometr. Nowy ambulans na pewno poprawi stan bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Niżańskiego, zwiększając sprawność i skuteczność pomocy doraźnej w nagłych wypadkach.


Całkowita wartość ambulansu wynosi 470 tysięcy złotych, 150 tysięcy złotych to dofinansowanie wojewody podkarpackiego, natomiast pozostałe 320 tysięcy złotych to środki przyznane przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z ogólnej rezerwy budżetu państwa.