www.szpital-nisko.pl
15 czerwca 2015 :: Lokale do wynajęcia.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku posiada do wynajęcia lokale (na aptekę lub działalność związaną ze służbą zdrowia):

1. Przychodnia Specjalistyczna w Nisku, ul. Wolności 54 – II piętro. Powierzchnia ok. 150 m²

2. Przychodnia w Rudniku n/Sanem, ul. Chopina 14 – I piętro. Gabinety o powierzchni 21 m², 20 m², 12 m²
Szczegółowych informacji udziela Kierownik Działu Technicznego i Obsługi, tel. 15 841 67 01 w godzinach od 7.00 do 14.30.