www.szpital-nisko.pl
9 listopada 2018 :: Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1
jako Udzielający zamówienia
działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.160)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
numer 3/2019

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 
- ZAKRES CZYNNOŚCI: LEKARSKIE
(CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85111000-0 Usługi szpitalne, 85121251-7, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie).

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
- ZAKRES CZYNNOŚCI: TECHNIK ELEKTRORADIOLOGII
(CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85140000-2 Różne usługi ochrony zdrowia, 85141000-9 Usługi  świadczone przez personel medyczny)


Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, 37-400 Nisko ul. Kościuszki 1, w zakresie :
I. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego
w Poradni Gastroenterologicznej i wykonywanie badań endoskopowych
w Pracowni Endoskopii,

II. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego
w Poradni Neurologicznej,

III. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego
w Poradni Chirurgii Onkologicznej,

IV. Świadczenie usług zdrowotnych przez technika elektro-radiologii
w Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Tomografii Komputerowej,

V. Świadczenie usług zdrowotnych przez technika elektro-radiologii
w Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Tomografii Komputerowej wraz
z pełnieniem obowiązków koordynatora pracowni.