www.szpital-nisko.pl
20 września 2019 :: Ogłoszenie
SPZZOZ w Nisku zatrudni diagnostę laboratoryjnego z uprawnieniami serologicznymi
w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod telefonem 15 8416711 lub osobiście
w Dziale Kadr.