www.szpital-nisko.pl
11 października 2006 :: Wyższe wynagrodzenia od października


W dniu dzisiejszym Stanisław Krasny, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, zawarł porozumienie z organizacjami związkowymi działającymi w szpitalu.

Porozumienie dotyczyło podziału środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń od 1 października bieżącego roku, na mocy ustawy z 22 lipca 2006 roku "o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń".

Po przeprowadzonej dyskusji przedstawiciele związków zawodowych jednomyślnie przyjęli przedstawioną przez dyrektora propozycję średnich kwot wzrostu wynagrodzeń dla poszczególnych grup pracowniczych.

Największe podwyżki otrzymają pracownicy działalności podstawowej, czyli lekarze, pielęgniarki, położne oraz inny personel medyczny.