www.szpital-nisko.pl
9 stycznia 2017 :: Sprzęt medyczny zakupiony z dotacji Gminy Jarocin

Dzięki hojności Rady  Gminy Jarocin Szpital otrzymał dotację w wysokości 10 000 zł. na zakup sprzętu medycznego.
Z otrzymanych środków finansowych zakupiono aparat KTG (kardiotokograf) i pompę infuzyjną dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.


W imieniu wszystkich pracowników i pacjentów Szpitala wyrażamy wdzięczność Radzie Gminy Jarocin i Wójtowi Gminy Panu Zbigniewowi Walczakowi za okazaną pomoc i życzliwość.