www.szpital-nisko.pl
27 kwietnia 2020 :: Dar Fundacji TVN „Nie jesteś sam” – Podziękowanie.