www.szpital-nisko.pl
28 grudnia 2017 :: Odeszli od nas
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 grudnia 2017 r.
w wieku 75 lat zmarł

lek. Walery Bieniecki

specjalista Iº w dziedzinie chorób wewnętrznych,
wieloletni pracownik tutejszego szpitala.
Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja SPZZOZ w Nisku

 

 

 

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, iż w dniu 27 grudnia 2017 roku

w wieku 76 lat zmarł

 

Lek. Wacław Sałdan

Specjalista Położnictwa i Ginekologii

 

Był pracownikiem tutejszego szpitala w latach 1964 – 2003,

a od roku 1997 pełnił funkcję Ordynatora.

Powszechnie znany, szanowany i lubiany za swoją wiedzę,

dobroć i życzliwość dla ludzi.

 

Rodzinie i Najbliższym

Składamy słowa otuchy i wyrazy współczucia

Dyrekcja SPZZOZ w Nisku