www.szpital-nisko.pl
17 września 2007 :: Czterdzieści pięć tysięcy z Ulanowa
Kolejna niżańska gmina przekaże środki na rozbudowę szpitala. Radni Gminy Ulanów, na mocy uchwały z 14 września 2007 r., przeznaczyli na ten cel 45 tysięcy złotych.

Do tej pory szpital otrzymał od gmin z powiatu niżańskiego łącznie 256,5 tysiąca złotych.

Przyznane dotacje są wynikiem lipcowego konwentu wójtów i burmistrzów gmin powiatu niżańskiego, na którym zadeklarowali wsparcie finansowe dla szpitala.