www.szpital-nisko.pl
13 lutego 2019 :: Zarządzenie Nr 6/2019 Dyrektora SPZZOZ w Nisku z dnia 08.02.2019 r.
W związku ze zwiększoną zachorowalnością na infekcje układu oddechowego
z dniem 08.02.2019 r. odwiedziny pacjentów we wszystkich Oddziałach Szpitalnych SPZZOZ w Nisku zostają ograniczone do odwołania.