www.szpital-nisko.pl
16 lipca 2019 :: Kondolencje


Z głębokim żalem żegnamy
PIELĘGNIARKĘ
ELŻBIETĘ SZWEDO

długoletnią pracownicę
Oddziału Dziecięcego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Nisku

Była człowiekiem wyjątkowego serca,
życzliwą i wrażliwą na ból i cierpienie chorych.
Wraz z Jej odejściem straciliśmy
wspaniałą Koleżankę.

Rodzinie i Najbliższym
składamy wyrazy współczucia.
Dyrekcja, Pielęgniarka Koordynująca,
Pielęgniarki i Położne
SPZZOZ w Nisku