www.szpital-nisko.pl
2 lipca 2020 :: Nowa aparatura medyczna dla SPZZOZ w Nisku.
SPZZOZ w Nisku w ramach realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego w ramach realizacji zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości” zakupił 3 kardiomonitory do monitorowania parametrów życiowych pacjentów, szczególnie pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Monitory zostały dostarczone i zainstalowane w Szpitalu. Będą bardzo dużym wzmocnieniem naszego potencjału diagnostyki i monitorowania parametrów życiowych pacjentów.
Serdecznie dziękujemy Ministerstwu Sprawiedliwości oraz wszystkim którzy przyczynili się do pozyskania wyżej wymienionych środków na zakup tak cennego w okresie pandemii sprzętu medycznego.