www.szpital-nisko.pl
9 listopada 2016 :: Konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu: badań diagnostycznych i konsultacji specjalistyczny
OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Nisku

na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.).

ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń z zakresu:
badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych

Do pobrania:
Ogłoszenie o konkursie ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Oferta konkursowa
Oświadczenie - załącznik Nr 2
Oświadczenie - załącznik Nr 3
Oświadczenie - załącznik Nr 4
Oświadczenie - załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6 - wzór umowa konsultacje
Załącznik Nr 6 - wzór umowa badania
Załącznik do faktury - wzór konsultacje
Załącznik do faktury - wzór badania
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty