www.szpital-nisko.pl
23 lipca 2020 :: Informacja o pochówku dzieci nienarodzonych w SPZZOZ w Nisku.
Niniejszym informujemy, iż pochówek dzieci po poronieniu lub martwym urodzeniu odbędzie się w dniu 28.07.2020 roku o godz. 13:30 na cmentarzu komunalnym w Nisku.

Dyrekcja SPZZOZ w Nisku