www.szpital-nisko.pl
4 listopada 2016 :: Sprzęt medyczny zakupiony z dotacji Miasta Nisko
Dzięki hojności Rady Miejskiej w Nisku Szpital otrzymał dotację w wysokości 20 000 zł na zakup sprzętu medycznego.
Zakupiono sprzęt do rehabilitacji pacjentów w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Wolności 54:
- laser biostymulacyjny,
- rotor kończyn górnych,
- zestaw do ćwiczeń manualnych,
oraz drobny sprzęt medyczny wykorzystywany w procesach rehabilitacji pacjentów: poduszki do ćwiczeń, półwałki, osprzęt do UGUL, silikonowe gumowe elektrody do elektroterapii.
Ze środków dotacji zakupiono też wózek do przewożenia chorych pacjentów Szpitala.
W imieniu wszystkich pracowników i pacjentów Szpitala wyrażamy wdzięczność Radzie Miasta i Burmistrzowi Miasta Panu Julianowi Ozimkowi za okazaną życzliwość.