www.szpital-nisko.pl
29 września 2017 :: Dofinansowanie na zakup sprzętu i aparatury medycznej.
Z radością informujemy o otrzymaniu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.2 Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia na kwotę 5 356 712 zł. Wartość całkowita projektu wynosi 6 569 360 zł. W ramach projektu zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt i aparatura medyczna, celem poprawy bezpieczeństwa i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poprawy dostępności do diagnostyki i nowoczesnych procedur medycznych, taki jak:
- tomograf komputerowy;
- aparaty USG;
- aparat RTG przyłóżkowy;
- sprzęt na blok operacyjny: laparoskopy, artroskop, napędy ortopedyczne, narzędzia do mikrochirurgii ręki, aparat anestezjologiczny;
- wyposażenie dodatkowego stanowiska w Oddziale AiIT: kardiomonitor hemodynamiczny, łóżko do intensywnej terapii, pompy strzykawkowe i objętościowe, kardiomonitor, przenośny analizator biochemiczny;
- wyposażenie dwóch sal pooperacyjnych: kardiomonitory, łóżka, defibrylatory, ssaki, pompy strzykawkowe, aparat do kriochirurgii, kardiotokografy z telemetrią.
Projekt obejmuje również ucyfrowienie diagnostyki obrazowej w naszym Szpitalu.