www.szpital-nisko.pl
22 stycznia 2018 :: Oferta pracy dla lekarzy
SPZZOZ w Nisku zatrudni lekarzy do pracy w oddziałach i w zabezpieczeniu dyżurów medycznych w następujących oddziałach: chirurgicznym, AiIT, wewnętrznym (interna, kardiologia, diabetologia, gastroenterologia), noworodkowym, izbie przyjęć.
Wymagane kwalifikacje:
- tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie,
- w Izbie Przyjęć; tytuł lekarza.

Kontakt: Z-ca Dyrektora ds. opieki medycznej - lek. Stanisław Grzybowski
tel. 15 841 67 46 lub 15 841 67 02.

Adres: SPZZOZ w Nisku, ul. Tadeusza Kościuszki 1, 37-400 Nisko