www.szpital-nisko.pl
14 września 2006 :: Rozstrzygnięto przetarg na rozbudowę szpitala


22 sierpnia 2006 roku został rozstrzygnięty przetarg na realizację projektu pod nazwą: Dostosowanie Szpitala Powiatowego w Nisku do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.06.2005 roku w w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Realizację zadania powierzono firmie ERBUD Sp. z o.o. z Warszawy.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

- budowę pawilonu diagnostyczno-zabiegowego o powierzchni użytkowej około 3.650 m2 i kubaturze 17.300 m3
- przebudowę i modernizację sieci energetycznych i teletechnicznych
- przebudowę i modernizację sieci sanitarnych
- przebudowę ciągów komunikacyjnych dla transportu sanitarnego i ruchu pieszego
- budowę parkingów

Łączny koszt tegorocznych robót wyniesie 3.071.943,85 zł i zakończy się na wykonaniu poziomu zero, łącznie ze stropem i piwnicami.


 

Elewacja
południowo-zachodnia
Elewacja
południowa
Elewacja
północna
Elewacja
północno-wschodnia