www.szpital-nisko.pl
29 listopada 2016 :: Sprzęt medyczny zakupiony z dotacji Gminy Ulanów
Dzięki hojności Rady Miasta Ulanów Szpital otrzymał dotację w wysokości 20 000 zł na zakup sprzętu medycznego.
Zakupiono sprzęt do rehabilitacji pacjentów w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Wolności 54:
2 lasery biostymulacyjne pozwalające realizować na wysokim poziomie zabiegi laseroterapii.
W imieniu wszystkich pracowników i pacjentów Szpitala wyrażamy wdzięczność Radzie Miasta i Burmistrzowi Miasta Ulanów Panu Stanisławowi Garbaczowi za okazaną życzliwość.