www.szpital-nisko.pl
12 marca 2019 :: Zakończenie realizacji projektu:


Z dniem 31.10.2018 roku została zakończona realizacja projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Nr. RPPK.06.02.01-18-0002/17 pn. Doposażenie SPZZOZ w sprzęt i aparaturę medyczną celem poprawy bezpieczeństwa i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poprawy dostępności do diagnostyki i nowoczesnych procedur medycznych.
Całkowita wartość projektu wyniosła: 6 228 901,77 zł
Dofinansowanie z EFRR: 4 980 292,26 zł

W ramach realizacji projektu zakupiono:
1. Tomograf komputerowy.
2. Aparat Rtg przyłóżkowy.
3. Aparat USG do Centralnej Pracowni USG.
4. Aparat USG dla Oddziału AiIT.
5. Ucyfrowiono diagnostykę obrazową w Szpitalu i Przychodni Specjalistycznej ramach której zakupiono:
a) system cyfrowej radiografii pośredniej CR z opcja mammograficzną;
b) drukarkę do klisz z opcja mammograficzną;
c) system cyfrowej radiografii bezpośredniej DR dla Szpitala i Przychodni Specjalistycznej;
d) oprogramowanie RIS i PACS;
e) serwery i macierze z oprogramowaniem systemowym i backupu, biblioteka LTO, przełączniki sieciowe;
f) duplikatory automatyczne;
g) stacje lekarskie opisowe;
h) stacje robocze z monitorami referencyjnymi.
6. aparat anestezjologiczny na Blok Operacyjny.
7. Laparoskopy chirurgiczny i ginekologiczny na Blok Operacyjny.
8. Artroskop na Blok Operacyjny.
9. Zestaw napędów ortopedycznych na Blok Operacyjny.
10. Zestaw narzędzi do mikrochirurgii ręki na Blok Operacyjny.
11. Dla Oddziału AiIT zakupiono:
a) łóżko do intensywnej terapii;
b) respirator transportowy;
c) monitor do ciągłych pomiarów hemodynamicznych;
d) kardiomonitor;
e) pompy strzykawkowe i objętościowe;
f) przenośny analizator biochemiczny;
g) materac do regulacji temperatury i aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych.
12. Wyposażono sale pooperacyjne Oddziału Chirurgicznego i Ortopedycznego w:
a) łóżka;
b) kardiomonitory;
c) pompy strzykawkowe;
d) defibrylatory;
e) ssaki.
13. Aparat do kriochirurgii dla Poradni ginekologiczno-położniczej.
14. Kardiotokografy z telemetrią dla Oddziału ginekologiczno-położniczego.

W wyniku dokonanych zakupów i zainstalowania sprzętu osiągnięto założone cele projektu tj.:
a) poprawę bezpieczeństwa i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych przez SPZZOZ w Nisku;
b) poprawę dostępności do diagnostyki i nowoczesnych procedur medycznych w powiecie niżańskim.