www.szpital-nisko.pl
5 lutego 2020 :: Dar młodzieży RCEZ w Nisku dla Oddziału Dziecięcego naszego Szpitala.
W dniu 4 lutego 2020 r. w Oddziale Dziecięcym Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku odbyła się uroczystość przekazania urządzeń i sprzętów zakupionych ze środków zebranych podczas szkolnej aukcji bombek choinkowych wykonanych przez nauczycieli, pracowników, uczniów i sympatyków RCEZ w Nisku.
Z zebranych pieniędzy zakupiono:
- chłodziarkę,
- stół do badania niemowląt,
- otoskop.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele RCEZ w Nisku - Dyrektor Wacław Piędel, nauczyciele i uczniowie oraz przedstawiciele Szpitala Dyrektor Paweł Błasiak, Lekarz Kierujący Oddziałem Wiesława Stępień, lekarze i pielęgniarki z Oddziału Dziecięcego.
W imieniu pracowników Szpitala i pacjentów Oddziału Dziecięcego serdecznie dziękujemy młodzieży z RCEZ w Nisku za tak piękną inicjatywę oraz Dyrekcji i Nauczycielom Centrum za wspieranie młodzieży w szlachetnym działaniu na rzecz poprawy warunków pobytu i leczenia dzieci Oddziału Dziecięcego.