www.szpital-nisko.pl
21 lutego 2007 :: Posiedzenie Rady Społecznej20 lutego odbyło się posiedzenie Rady Społecznej. Zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad Stanisław Krasny, dyrektor SPZZOZ w Nisku, przedstawił informację o realizacji świadczeń zdrowotnych i sytuacji ekonomicznej zakładu za 2006 rok oraz zamierzenia inwestycyjne na rok bieżący.

Rada pozytywnie zaopiniowała planowane w 2007 roku zakupy sprzętu i aparatury medycznej na oddziały szpitala. Ponadto podjęła uchwałę w sprawie dokonania zmiany w statucie SPZZOZ poprzez włączenie Centralnej Sterylizatorni w strukturę organizacyjną zakładu.