www.szpital-nisko.pl
23 maja 2018 :: INFORMACJA
INFORMACJA

Informuję, iż na terenie SPZZOZ w Nisku przy ul. T. Kościuszki 1 uruchomiony jest monitoring wizyjny obejmujący obszar parkingów, na zewnątrz budynków i place nieruchomości. Celem monitoringu jest ochrona majątku zakładu i zapewnienie bezpieczeństwa na terenie posesji.

Dyrektor
SPZZOZ w Nisku