www.szpital-nisko.pl
11 kwietnia 2019 :: Wykaz nieruchomości do wynajmu.
SPZZOZ W NISKU PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJMU
zgodnie z art 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r. poz.121 z późn. zm.)


I. NISKO – SZPITAL ul. T.Kościuszki 1
DZIAŁKA NR 1743/1, OBRĘB 0001 NISKO, JEDNOSTKA EWID. 181205-4 NISKO-MIASTO
POWIERZCHNIA DZIAŁKI 2.0300 ha
PRAWO DO DYSPONOWANIA - TB1N/00098268/5
BUDYNEK SZPITALA I INNE BUDYNKI OPIEKI ZDROWOTNEJ
WYNAJEM POMIESZCZEŃ
NISKO, SZPITAL, UL. KOŚCIUSZKI 1
1. Pracownia rezonansu magnetycznego- 54 m2. Cena minimalna 25 zł /m²/miesiąc plus opłaty eksploatacyjne za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę i ścieki po stawkach jakie obowiązują SPZZOZ w Nisku.

Powyższe opłaty powiększone będą o należny podatek VAT.
Termin zagospodarowania nieruchomości 15.05.2019 r.
Opłaty za najem wnoszone będą na rachunek bankowy SPZZOZ w Nisku.

Dyrektor SPZZOZ w Nisku