www.szpital-nisko.pl
9 października 2019 :: Szpital w Nisku będzie współpracował z Uniwersytetem Rzeszowskim.
W dniu 7 października 2019 r., w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim. Sygnatariuszami umowy byli: ze strony SPZZOZ w Nisku Dyrektor Paweł Błasiak, natomiast Uniwersytet Rzeszowski reprezentował Rektor – prof. dr hab. Sylwester Czopek.
Przy podpisywaniu umowy obecni byli: Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach, zastępca Dyrektora SPZZOZ w Nisku lek. Stanisław Grzybowski oraz prof. dr hab. Marian Cholewa z Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Współpraca stron obejmować będzie działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie endoprotezoplastyki stawów, endoskopii i obrazowania medycznego oraz rozwijania kontaktów między pracownikami obu podmiotów.
Realizacja umowy obejmować będzie: udostępnienie sprzętu medycznego do wspólnych badań naukowych, prowadzenie wspólnych badań naukowych, realizowanie projektów dydaktycznych w dziedzinie wzajemnych zainteresowań, wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia, w tym głoszenie wzajemnych wykładów, wspólne organizowanie sympozjów, seminariów i konferencji naukowych, rozwój innych form współpracy ustalonych przez obie Strony, w tym w zakresie działalności badawczej i naukowej.