www.szpital-nisko.pl
11 października 2012 :: List Wojewody Podkarpackiego z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego