www.szpital-nisko.pl
15 lutego 2016 :: Nowe urządzenia w Pracowni Diagnostyki Obrazowej
W Szpitalu Powiatowym im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Nisku uruchomiono nową aparaturę i sprzęt medyczny.
W Pracowni Diagnostyki Obrazowej pracuje nowy aparat rentgenodiagnostyczny model Q-RAD do zdjęć płucno-kostnych we wszystkich możliwych projekcjach. Aparat jest bardzo bezpieczny dla pacjenta ponieważ zastosowano w nim technologię zapewniającą zmniejszoną dawkę promieniowania rentgenowskiego podczas badania. Jednocześnie powiększono Pracownię adaptując dodatkowe pomieszczenie dla potrzeb aparatu RTG. Obecnie pracownia dysponuje 2 aparatami RTG i tomografem komputowym. Posiadana aparatura RTG umożliwia wykonywanie różnych badań jak na przykład; badań dynamicznych takich jak badanie górnego przewodu pokarmowego, pasaż czy badanie dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Poza tym umożliwia skopię TV oraz badanie fistulografii. Natomiast tomograf komputowy pozwala na badanie w zależności od wskazań wybranych części ciała lub badanie całego ciała („whole body CT”) w czasie kilku do kilkudziesięciu sekund. Szeroki zakres aplikacji klinicznych zainstalowanych w oparciu o rekonstrukcje wielopłaszczyznowe MPR, CPR, MIP, MinIP i wielowymiarowe 3D, jest narzędziem analiz diagnostycznych. Pracownia Tomografii Komputerowej i Diagnostyki Obrazowej zapewnia pełną diagnostykę dla potrzeb pacjentów szpitala.
Dla potrzeb pacjentów szpitala ale przede wszystkim pacjentów Oddziału Wewnętrznego zakupiono nowoczesny wysokiej klasy aparat USG model DC-70. Aparat został wyposażony w bardzo szeroki zakres modułów diagnostycznych w tym w moduł kardiologiczny. W aparacie zastosowano innowacyjną technologię głowic pozwalającą na wykrycie nawet niewielkich zmian. Ponadto Oddział Wewnętrzny w ramach realizacji programu Ministra Zdrowia POLCARD wyposażono w 3 aparaty EKG, 2 aparaty do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi i 2 pulsoksymetry. Dzięki doposażeniu Oddziału Wewnętrznego zwiększa się dostępność zwłaszcza dla pacjentów kardiologicznych do diagnostyki i świadczeń kardiologicznych.
Zakup aparatu RTG i adaptację pomieszczenia oraz zakup aparatu USG  Q-RAD sfinansowano z dotacji Powiatu Niżańskiego.
Na potrzeby pacjentów Przychodni Specjalistycznej zakupiono aparat USG DS-N3. Jest to nowoczesny aparat o szerokich możliwościach diagnostycznych na przykład do; diagnostyki urologicznej, chirurgii onkologicznej, położniczo-ginekologicznej.
Pracownię Endoskopową doposażono w dodatkową myjkę. Pozwoliło to na zwiększenie bezpieczeństwa wykonywanych badań i zwiększenie dostępności do tych badań.
Zrealizowane zakupy pozwalają podnieść jakość leczenia, zwiększyć zakres  i precyzję badań diagnostycznych oraz zapewnić pacjentowi jeszcze lepszą opiekę.