www.szpital-nisko.pl
17 października 2008 :: Dwa miliony na informatyzację


W przyszłym roku w niżańskim szpitalu będzie realizowany wielki projekt informatyczny w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej. Celem projektu jest wprowadzenie elektronicznej wymiany informacji pomiędzy współdziałającymi elementami organizacji szpitala, a także pomiędzy szpitalem i otoczeniem zewnętrznym.

       


Zakres informatyzacji będzie obejmował rozwiązania dla administracji, dla części medycznej szpitala, obszaru udostępniania i wymiany informacji, zarządzania i kontrolingu oraz budowę infrastruktury, tzn. rozbudowa sieci, zakup sprzętu komputerowego i orogramowania.

Kosztorys projektu dotyczący SPZZOZ w Nisku został określony na kwotę 2.192.479,81 zł.
Projekt zostanie sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.863.607,84 zł oraz budżetu powiatu niżańskiego w wysokości 328.871,97 zł.