www.szpital-nisko.pl
2 lutego 2015 :: Rejestracja do poradni neonatologicznej
W związku z planowanym przez lek. Elżbietę Drożdżak-Czerkies zakończeniem pracy w niżańskim szpitalu


 rejestracja dzieci do poradni neonatologicznej
kończy się z dniem 31.03.2015 roku