www.szpital-nisko.pl
9 października 2018 :: Konkurs ofert na udzielenie świadczeń.
Ogłoszenie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Nisku

na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 618) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 581 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne:

- z zakresu wykonywania badań diagnostycznych
i konsultacji specjalistycznych w pakietach:

1. Badania laboratoryjne
2. Badania mikrobiologiczne
3. Badania histopatologiczne i cytologiczne wraz z sekcją zwłok
4. Badania densytometryczne
5. Rezonans magnetyczny
6. Badania diagnostyczne w kierunku prątków Kocha
7. Badania EEG
8. Badania EMG
9. Konsultacje specjalistyczne

Do pobrania: