www.szpital-nisko.pl
4 września 2018 :: Nowy sprzęt medyczny w niżańskim szpitalu.
W ramach realizacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Doposażenie SPZZOZ w sprzęt i aparaturę medyczną celem poprawy bezpieczeństwa i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poprawy dostępności do diagnostyki i nowoczesnych procedur medycznych”, został zakupiony nowy sprzęt medyczny:
- aparat anestezjologiczny;
- laparoskop ginekologiczny;
- laparoskop chirurgiczny;
- artroskop;
- napędy ortopedyczne;
- narzędzia chirurgiczne dla ortopedii;
- ucyfrowiono diagnostykę obrazową;
- wyposażono sale pooperacyjne w oddziale chirurgicznym i ortopedycznym: łóżka, kardiomonitory z centrala monitorującą parametry życiowe, pompy infuzyjne, ssaki i defibrylatory;
- aparaty KTG z telemetrią.


Zakup sprzętu diagnostycznego został sfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej i w 15% ze środków Powiatu Niżańskiego.