www.szpital-nisko.pl
W sprawie skarg i wniosków dyrektor szpitala przyjmuje w środy w godz. 13.00 - 15.00.