www.szpital-nisko.pl

Centralna Sterylizatornia
Szpital Powiatowy im. PCK ul. Kościuszki 1

telefon:  15 / 841 67 24

kierownik:
Maria Paluch

Charakterystyka:

Centralna sterylizatornia powstała w celu zapewnienia wymaganej jakości sterylnego wyrobu medycznego w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu sal operacyjnych, oddziałów szpitalnych, poradni oraz pracowni diagnostycznych. Materiały takie jak narzędzia, bielizna i sprzęt medyczny poddawane są sterylizacji parowej w nowoczesnych autoklawach.W efekcie zapewnia to większe bezpieczeństwo hospitalizowanych pacjentów.