www.szpital-nisko.pl
Dział Fizjoterapii
Przychodnia Specjalistyczna ul. Wolności 54


telefony:  15 / 8416780   Kierownik
15 / 8416820   Pracownia Fizykoterapii


kierownik:
Henryk Pawełczak


 

Charakterystyka:

W dziale fizykoterapii wykonywane są następujące zabiegi medyczne:

1. Elektrolecznictwo
      - galwanizacja
      - jonoforeza
      - tonoliza
      - prądy diadynamiczne
      - elektrostymulacja
      - prądy interferencyjne
      - prądy TENS
      - ultradźwięki miejscowe
      - ultrafonoforeza
 
2. Pole elektromagnetyczne
      - terapuls
      - magnetronik
       
3. Światłolecznictwo       
      - naświetlanie miejscowe - Sollux
      - naświetlanie UV 
      - laseroterapia punktowa
       
4. Masaż   
      - masaż ręczny częściowy       
      - masaż limfatyczny ręczny  
      - masaż wirowy kkg mechaniczny - aerodyn 
       
5. Kinezyterapia       
      - ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane 
      - ćwiczenia różne 
      - ćwiczenia czynności lokomocyjnych 
      - wyciągi 
      - ćwiczenia ogólnousprawniające inne