www.szpital-nisko.pl
Blok Operacyjny 
Szpital Powiatowy im. PCK ul. Kościuszki 1


kierownik:
Maria Paluch