www.szpital-nisko.pl
Konsultacje będą odbywać się na oddziale ginekologicznym i położniczym w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 10.00 do 12.00. W szczególnych przypadkach godzina może być ustalona na życzenie pacjentki. Konsultacje mogą być indywidualne lub grupowe.
Ponadto w okresie minimum 2 miesięcy po porodzie pacjentki w ramach pilotażu mają możliwość konsultacji z dietetykiem drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: dietetyk@szpital-nisko.pl