www.szpital-nisko.pl
Oddział Chirurgiczny
Szpital Powiatowy im. PCK ul. Kościuszki 1


telefony:  15 / 841 67 39   Lekarz kierujący oddziałem
15 / 841 67 40   Gabinet lekarski
15 / 841 67 41   Sekretariat


Lekarz kierujący oddziałem:
Jerzy Wawryca – specjalista w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii klatki piersiowej

Z-ca lekarza kierującego oddziałem:
Zbigniew Mączka – specjalista w zakresie chirurgii ogólnej

Lekarze:
Tomasz Breś – specjalista w zakresie chirurgii ogólnej
Bohdan Rakowski – specjalista w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej
Marek Tylus – 
specjalista w zakresie chirurgii ogólnej
Grzegorz Ciura – specjalista w zakresie chirurgii ogólnej
Krzysztof Łukawski – specjalista w zakresie urologii
Łukasz Piotrowski – specjalista w zakresie chirurgii ogólnej
Szymon Małek – w trakcie specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej


Pielęgniarka oddziałowa:
Maria Łój