www.szpital-nisko.pl
Centralne Laboratorium Analityczne
Szpital Powiatowy im. PCK ul. Kościuszki 1


telefony:  15 / 841 67 76 Kierownik
15 / 841 67 73 Hematologia
15 / 841 67 74 Serologia
15 / 841 67 75 Biochemia

kierownik: Anna Habigier


Charakterystyka:

Centralne Laboratorium Analityczne wykonuje badania laboratoryjne na potrzeby Szpitala Powiatowego w Nisku, a także dla pacjentów ambulatoryjnych. Zapewnia wykonanie badań w zakresie:
- biochemii
- hematologii
- analityki ogólnej
- parazytologii
- endokrynologii
- onkologii
- bakteriologii
- serologii transfuzjologicznej.

CLA bierze udział ogólnopolskim zewnątrz laboratoryjnym programie kontroli jakości, a także prowadzi kontrolę wewnątrz laboratoryjną, dzięki czemu na stałym poziomie utrzymuje się dokładność i precyzja wyników badań laboratoryjnych.
Materiał do badań laboratoryjnych pobierany jest w godzinach 7.00 - 9.30 - w przypadku analiz wymagających przygotowania pacjenta na czczo. Jeśli chodzi o badania nie wymagające takiego przygotowania, materiał pobierany jest także w godzinach późniejszych.