www.szpital-nisko.pl
Kierując się troską o zdrowie kobiet, zarówno ciężarnych jak i po porodzie, oraz prawidłowy rozwój dziecka, Szpital Powiatowy im. PCK w Nisku przystąpił do pilotażowego programu „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”.
Głównym celem pilotażu jest wdrożenie w niżańskim Oddziale położniczo-ginekologicznym, modelu żywienia kobiet w ciąży i okresie poporodowym, a także promowanie zasad zdrowego odżywiania po zakończeniu pobytu w szpitalu, zwłaszcza w okresie karmienia piersią. Podjęte działania mają na celu poprawę jakości żywienia pacjentek, zwiększenie satysfakcji z hospitalizacji oraz wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia, a także wyrobienie dobrych nawyków żywieniowych na przyszłość.
Naszym zadaniem jest zapewnienie kobietom w ciąży i w okresie poporodowym zbilansowanych posiłków, przygotowywanych specjalnie dla nich, z produktów wysokiej jakości. Do pilotażu nie będą kwalifikowały się kobiety, u których z przyczyn zdrowotnych lekarz zalecił inna dietę niż podstawowa (np. cukrzycowa, woreczkowa, itp.), gdyż do programu włączane są tylko pacjentki korzystające z diety podstawowej.
Program zakłada wprowadzenie 5 posiłków na dobę. Trzy podstawowe, a do tego drugie śniadanie i podwieczorek. Gwarantujemy odpowiednie zestawienie posiłków, jeśli chodzi o składniki i wartość energetyczną, tak aby uzupełnić wydatek energetyczny, który jest zwiększony dla matek w drugimi i trzecim trymestrze czy też dla kobiet już po porodzie.
Warunkiem przystąpienia do pilotażu, jest wypełnienie podczas pobytu w szpitalu odpowiedniego formularza, wyrażającego chęć udziału w programie. Podczas pobytu na oddziale pacjentki mogą korzystać z konsultacji dotyczących zdrowego żywienia oraz porad laktacyjnych, poprzez rozmowy z dietetykiem lub położną. Chęć skorzystania z porady dietetyka należy zgłosić pielęgniarce/położnej na oddziale.
Wszelkie informacje w zakresie prawidłowego odżywiania kobiet w ciąży i kobiet karmiących znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej: www.ncez.pl
W ramach funkcjonowania Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ) pacjentki mogą uzyskać darmową konsultację dietetyczną on-line pod adresem: https://poradnia.ncez.pl