www.szpital-nisko.pl

Izba Przyjęć
Szpital Powiatowy im. PCK ul. Kościuszki 1


telefony:  15 / 8416732   Rejestracja



pielęgniarka oddziałowa:
Jadwiga Bielecka