www.szpital-nisko.pl

Oddział Wewnętrzny
Szpital Powiatowy im. PCK ul. Kościuszki 1

Telefony:  15 / 841 67 61   Lekarz kierujący oddziałem
15 / 841 67 62   Gabinet lekarski
15 / 841 67 65   Sekretariat

 

Lekarz kierujący oddziałem:
Grzegorz Bambuch – specjalista w zakresie chorób wewnętrznych


Z-ca lekarza kierującego oddziałem:
Aldona Łukasiewicz – specjalista w zakresie chorób płuc i chorób wewnętrznych

Lekarze:
Leszek Tondel – specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i diabetologii
Aleksander Kubinyi – specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii
Ewa Śliwa-Kopciuch
specjalista w zakresie chorób wewnętrznych
Zdzisława Zdonek – specjalista w zakresie chorób wewnętrznych
Grażyna Mączka – specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i endokrynologii
Beata Rakowska – specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i gastroenterologii
Ewa Wójcik – specjalista w zakresie chorób wewnętrznych
Paulina Stryjecka – specjalista w zakresie chorób wewnętrznych
Agata Szurek – w trakcie specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych
Joanna Skomro – w trakcie specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych


Pielęgniarka oddziałowa:
Cecylia Stępniowska