www.szpital-nisko.pl
Oddział Ortopedyczny
Szpital Powiatowy im. PCK ul. Kościuszki 1

Telefony: 15 / 841 67 97 - Lekarz kierujący oddziałem
              15 / 841 85 72 - Sekretariat


Lekarz kierujący oddziałem:
Zbigniew Szeląg – specjalista w zakresie specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii

Z-ca lekarza kierującego oddziałem:
Andrzej Giebułtowicz – specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii

Lekarze:
Krystian Chwiej – specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii
Paweł Kraśnicki
– specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii
Krzysztof Gązwa – specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii
Wojciech Milik – specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii


Pielęgniarka oddziałowa:
Justyna Olejarczyk