www.szpital-nisko.pl
Oddział Intensywnej Terapii
Szpital Powiatowy im. PCK ul. Kościuszki 1


Telefony:  15 / 841 67 90   Lekarz kierujący oddziałem
15 / 841 67 91   Gabinet lekarski
15 / 841 67 46   Dyżurka lekarza
15 / 841 67 77   Sala intensywnej terapii-pielęgniarki

 
Lekarz kierujący oddziałem:
Stanisław Grzybowski – specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

Z-ca lekarza kierującego oddziałem: 
Hubert Kolano – specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
 
Lekarze:
Adriana Galińska – specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
Monika Walicka-Ciura – specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
Danuta Mendelowska-Kulig – specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii


Pielęgniarka oddziałowa:
Danuta Żabińska