www.szpital-nisko.pl

Pracownie Diagnostyczne


telefony:  15 / 841 67 27   USG / Spirometria
15 / 841 67 28   Endoskopia
15 / 841 67 29   RTG / TK

 • Pracownia Diagnostyki Obrazowej i Tomografii Komputerowej
 • Skierowanie na badania tomografii komputerowej
 • Pracownia USG
 • Pracownia Endoskopowa
 • Pracownia Spirometryczna

   

 • Pracownia Diagnostyki Obrazowej
  Pracownia dysponuje najnowszą aparatura diagnostyczną. W roku 2018 zainstalowany został najnowszej generacji tomograf 16 rzędowy firmy GE OPTIMA CT540. Wszystkie urządzenia spełniają warunki bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej zarówno pacjentów, jak i personelu. Nowoczesne aparaty umożliwiają wykonywanie wszystkich badań z zakresu rentgenodiagnostyki konwencjonalnej.
  Badania wykonywane są przez doświadczony zespół techników radiologów, a ich oceny i opisu dokonują lekarze specjaliści w zakresie radiodiagnostyki. Kierownikiem Pracowni Diagnostyki Obrazowej jest dr n. med. Daniel Knap.
  W gabinetach rentgenowskich wykonuje się przede wszystkim:
  - zdjęcia kostne i płuc wszystkich typów
  - badania kontrastowe przewodu pokarmowego, dróg moczowych
  - badania mammograficzne.
  Pracownia posiada dwa nowoczesne aparaty:
  - tomograf komputerowy GE OPTIMA CT540
  - aparat Rtg Quantum Q-Rad
  - aparat OPERA  T - uniwersalny system do diagnostyki rtg ze zdalnie sterowaną ścianką rentgenowską firmy General Medical Merate
  - aparat mammograficzny Flat E firmy Metaltronica.

   


  Pracownia USG
  Na wyposażeniu pracowni są dwa aparaty utrasonograficzne: Hitachi Arietta V70 i Aloka 4000Plus, które pozwalają na wykonanie pełnego zakresu badań ultrasonograficznych obejmujących wszystkie specjalności:

  - badania echokardiograficzne (echo serca)

  - badania naczyniowe

  - badania tarczycy

  - badania ginekologiczno-położnicze

  - badania ortopedyczne.

  Do wszystkich typów badań obowiązuje wcześniejsza rejestracja!

    


   Pracownia Endoskopowa

  Pracownia Endoskopowa składa się z dwóch klimatyzowanych gabinetów do diagnostyki górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, pomieszczenia do dezynfekcji sprzętu, węzła sanitarnego, rejestracji oraz pomieszczenia socjalnego.
  W grudniu 2018 roku pracownia wyposażona została w najnowszej generacji sprzęt endoskopowy firmy Pentax. Są to wysokiej rozdzielczości (HD) cztery videogastroskopy, cztery videokolonoskopy (wszystkie aparaty z funkcją zoom, i-scan, pompą wodną, możliwością dokumentacji fotograficznej), procesory EPK-i7000, EPK-i7010, 26 i 32 calowe monitory medyczne. Zakupiono także dwa insuflatory CO2 przy użyciu których podniesiony jest komfort pacjenta podczas badania. Endoskopy przechowywane są w profesjonalnych szafach, które zapewniają utrzymanie aparatów w pełnej sterylności między badaniami.

  Pracownia dysponuje aparatem do znieczuleń.

  Aparat do diatermii i koagulacji w strumieniu argonu (APC) używane są do usuwania polipów, hamowania krwawień.

  Po każdym badaniu sprzęt endoskopowy poddawany jest myciu, dezynfekcji, sterylizacji co zapewnia pełne bezpieczeństwo dla pacjenta. Do tego celu służą: myjnia mechaniczna, dwie myjnie automatyczne firmy Olympus, myjnia ultradźwiękowa oraz Centralna Sterylizatornia Szpitalna.

  W pracowni  wykonywane są badania endoskopowe:

  - w ramach umowy z NFZ (wymagane skierowanie);

  - płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym w pracowni;

  - pacjentom przebywającym w szpitalu z możliwością badania w znieczuleniu przy udziale zespołu anestezjologicznego.

  Wykształcony i odpowiednio przeszkolony personel dokłada wszelkich starań, aby usługi świadczone w pracowni były na jak najwyższym poziomie.

  Kierownikiem Pracowni Endoskopowej jest lek. Wioletta Beata Rakowska.

  Do wszystkich typów badań obowiązuje wcześniejsza rejestracja!

    


  Pracownia Spirometryczna
  W pracowni wykonuje się badania spirometryczne, będące klasyczną metodą stosowaną do oceny stanu czynnościowego układu oddechowego.
  Badania spirometryczne wykonywane są przez wykwalifikowany personel na aparacie Spirometr Mes.